ABECEDA UČENJA PLIVANJA – Bojim se vode, ne znam plivati, strah me je – DODATAK: MORSKA VODA – SLATKA VODA – PROCES DONOŠENJE ODLUKE – POČETNIK – NAPREDNI PRAVILNO PLIVANJE POČETNICI, NAPREDNI

Strahovi su uvijek u korelaciji sa spoznajom ili vještinom o problemu u vodi koji je pred nama. Više znanja i vještine – manje straha; manje vještine, više straha. Stanje Vaših strahova dodatno pojačavaju pisci savjeta i besmislenih tekstova nudeći rješenja – iako ni sami ne razumiju temu, prepisujući od drugih bez provjere žele biti aktuelni.
Voda, vodene površine uvijek su bile prepreke koje je čovjek savladavao uglavnom s raznim pomagalima. Cilj naš je savladati vodenu površinu samo svojim tijelom, odnosno vlastitim sposobnostima. Strah nas drži na distanci ukoliko nismo spremni za situaciju, ne znamo plivati ili plivamo nedovoljno sigurno – ugrožavamo vlastiti život.
Strahovi postepeno popuštaju kako naša vještina plivanja postaje bolja – istražujte. Ništa se neće dogoditi ako mi ne ulažemo u edukaciju i razvoj plivanja. Ako se i dogodi nekakav obrazac plivanja spontano u djetinjstvu ili kasnije, takav nedovoljan ostaje cijeli život. Kad ne bi bilo straha mi bismo brzo zaglavili u situaciji koju ne bismo mogli riješiti svojom razinom vještine plivanja.
Na ovu temu imamo puno predrasuda tipa “opusti se voda će te držati.” Relativna volumna varijabilna gustoća ljudskog tijela je cca 0.88 – 1.10. Znači voda drži sve ove koji su između 0.88 i 0.99, ostali ne plutaju bez edukacije. Koje su to osobe? 0.88-1.00 žene cca 80%, muškarci cca 50%. Ostatak žena i muškaraca ima gustoću tijela 1-1.10, to znači kako god se opuste oni ne plutaju u slatkoj vodi.
U morskoj vodi svi plutaju. Kao u svemu tako i u plivanju postoje ljudi koji “sve znaju” i svima dijele savjete. Npr. “Samo se ti opusti, ja ću te naučiti plivati” – naravno , strah vas je jer osobi ne vjerujete, jer se ta osoba opusti, voda je “drži” a Vi se opustite jednom i više joj ne vjerujete. Baka uči unuka npr. “Sinko dragi samo se ti opusti baka će tebe naučiti plivati”!? Baka možda ima osteopeniju ili osteoporozu, unuk se penje po penjalicama, igra nogomet, bavi se sportom te je njegova volumna gustoća značajno preko 1.00 – svaki komentar je suvišan.
Razlike od osobe do osobe mogu biti i više od 10% volumne težine. Već su i stari ljudi nekad podižući djecu rukama od “oka” primijetili razliku na oko slične veličine djeteta uz komentara “lagan/a kao perce” i “težak/a kao olovo”. Strah nas čuva od onih situacija za koje ne vjerujemo da smo spremni i da ne posjedujemo dovoljno vještine.
Tako mora biti i to je ispravno. Utjecati na strahove bilo kakvim stimulativnim sredstvima nije dobro jer se vještina koja ne postoji neće pojaviti našom umjetno proizvedenom hrabrošću! Granicu strahova pomičemo: učenjem, ulaganjem u znanje, treningom, edukacijom. Što je znanje i vještina bolja strahovi su manji, što je vještina manja strahovi su veći.
Ignoriranje strahova i borba protiv straha stimulativnim sredstvima, ignoriranje vlastitih sposobnosti može završiti utapanjem. Hrabrenje djece i odraslih nema previše smisla i može privremeno pomoći samo kod jednog dijela djece u morskoj vodi i puno manje djece u slatkoj vodi. Kod odraslih uglavnom nema smisla ili traje neprihvatljivo dugo svugdje u Svijetu. Kod nas osnovno učenje plivanja za kupanje traje jedan sat/dan, više sati/dana za dob 7 i više godina bez dobnih limita.
Bacanjem djece u vodu roditelji i “učitelji” često naprave više štete; dijete ne želi više učiti plivati. Naravno da ima onih koji su uspjeli, ali ne važi za svakoga i posljedice za one koji ne uspiju ostaju cijeli život dok ne potraže pomoć.
Oni koji su uspjeli odnosi se uglavnom na morsku vodu i splet okolnosti, dok su mnogi slučajevi podučavanja na taj način u slatkoj vodi završili tragično. Narodna izreka da su “strahovi naši anđeli čuvari” potpuno je točna u vodi. Kad ne bi bilo strahova čovjek bi se upuštao u razne probleme gdje bi se ubrzo našli i oni problemi kojima nije dorastao.
Načelno brzina učenja plivanja, napredovanja u treningu; ovisi o razini pažnje, motivacije osobe djeca/odrasli koja sudjeluje. – “Tko sluša pliva odmah – tko ne sluša, kad posluša”! ili npr. “pametniji popušta trener/učitelj plivanja ne”!
O ovoj temi ima različitih razmišljanja, o kojima za sada ne želim duljiti, odgovore ćete možda prepoznati u slijedećim tekstovima.
Da Zaključimo; bodrenje u vodi stvarno nema smisla: npr. “Ti si hrabar”, “Ti to možeš”, “ne boj se”, “neće ti biti ništa”, “samo se ti opusti”, “ja ću te naučiti” itd. nisam nikad upotrijebio. Josip Šimunović

DODATAK: MORSKA VODA – SLATKA VODA

– Morska voda ima volumnu specifičnu gustoću cca 1,038 (nemaju sva mora istu gustoću!), slatka voda službeno 1,00 na 4 stupnja Celzija; u praksi postoje određena odstupanja vezana za fizički sastav vode, koje u učenju plivanja nažalost moramo zanemariti. Učenje plivanja u morskoj vodi, ne znači da je osoba koja je pro-plivala u moru bude plivala u slatkoj vodi(bazenu). U praksi većina žena koja je naučila plivati u moru cca 80% će plivati; jer im je volumna gustoća tijela 0.88-1.02, dok cca 20% ne će u slatkoj vodi. Muškarci koji su pro-plivali u moru neće plivati u slatkoj vodi što je vezano za prosječnu volumnu gustoću muškog tijela, koja je od cca 0.98-1.10 te da bi plivali slobodno potrebno dodatno odraditi tehnički disanje i minimalnu koordinaciju za vrijeme plivanja, za što je potrebno kod nas 1 dan (za školsku djecu i odrasle)! (jednodnevna škola plivanja 1-6 sati).

– BRZO UČENJE PLIVANJA u slatkoj vodi – POČETNO za kupanje (test plivanja), 2-6 sati
– NAPREDNO učenje plivačkih tehnika 2 i više sati, pravilno plivanje
– POPRAVKE i ispravak krivo naučene tehnike plivanja, memoriranje 1 ili više sati
– RAD na vrhunskim postignućima – NAPREDNI plivači (djeca ili odrasli) (oni koji treniraju plivanje) – rad na poboljšanju tehnike za postizanje plivačkih normi za brzine plivanja preko 1,5 m/s – 2,5 m/s i brže 1 ili više sati/treninga zavisno od trenutne brzine plivanja – po potrebi i željama.
– Plivački klubovi – plivačke radionice DNEVNE i VIŠEDNEVNE, garantirani i kontinuiran vidljiv napredak za svakog sudionika radionice u dogovoru sa trenerima ili voditeljima klubova.
– CILJ – svi članovi kluba da što prije plivaju pravilno – u praksi ne plivaju pravilno ni nakon provedenih 3 i više godina treniranja.
– Obavezno testiranje prije i nakon radionice, moguć video zapis pojedinačni ili zajednički.
– RONJENJE u daljinu bez rekvizita – tehnika 2-6 sati, za napredne i one koji su prošli barem 6 sati osnovne edukacije učenja plivanja mogu sudjelovati u treningu.
– SAVJETOVANJE – konzultacije 1-2 sata ili više po dogovoru
– Mobitel 0995966169, mail: [email protected]

– BRZO UČENJE PLIVANJA, NE PLIVAČI, SLABI PLIVAČI, ONI koji su pokušavali – nisu uspjeli i drugi koji se tako osjećaju bez obzira na dob 7 i više godina bez limita

1. DOLAZAK/TRENING – UČENJE, trajanje 2-4 sata, (može 6 i više sati (individualno ili do 5 osoba) po dogovoru s trenerom

– svaki slijedeći sat (više od 3 sata i nadalje) vidljivo utječe na Vaše napredovanje, samopouzdanje, manje straha; bolji osjećaj slobode u vodi, smanjuje broj dolazaka/treninga, broj treninga uvijek odabirete sami

– VAŽNO: Učenje nije naporno – nema nikakvih klasičnih pokreta ruku ili nogu koje nepotrebno umaraju, a ne daju ekvivalent učenja/napredovanja. Samo kod nas roditelji mogu i moraju biti prisutni u bazenu ili blizini kad radimo sa bebom/a ili predškolskom djecom. Napredovanje svog djeteta pratite, a ne čekate u kafiću ili u predvorju bazena ( najčešće 45-90 min.). Samo kod nas mogu sudjelovati svi članovi obitelji (grupa 5 osoba) zajedno ako žele – neovisno o znanju plivanja, što ne mijenja cijenu! prioritete dogovaramo na početku treninga/edukacije.

– NAPOMENA: Većina škola/učitelja plivanja kod nas (HRVATSKA) i u Svijetu koristi razna pomagala i rekvizite pri učenju i treningu plivanja što umara polaznike koji nemaju ekvivalent osjećaja napredovanja, satovi traju 45-90 minuta i treba dolaziti 15-20 sati – velikom broju polaznika u toj satnici nije dovoljno niti za osnovno plivanje za kupanje.

1. DOLAZAK/TRENING – UČENJE, trajanje 2-4 sata, napredni 1 ili više sati po dogovoru
– UPOZNAVANJE SA VODOM kao medijem
– RONJENJE predmeta iz vode
– PLUTANJE – 50-100% – zavisno o plovnosti, žene ili muškarci, plovni/ne plovni
– PLIVANJE – 50-100% – na jedan način LEĐA/GRUDI/PRSNO
– SKOK U VODU “na noge” upoznavanje
– SKOK U VODU “na glavu” upoznavanje
– TEST PLIVANJA nije obavezan – iako većina sudionika može na jedan način leđa/grudi preplivati 25 m

2. DOLAZAK/TRENING – UČENJE, trajanje 2-4 sata, (može 6 i više sati (1-5 osoba) po dogovoru s trenerom

– USVAJANJE – ronjenje predmeta iz vode, samostalno
– PLUTANJE – samostalno
– SKOK NA NOGE – upoznati i bez straha radi većina naših polaznika
– SKOK NA GLAVU – početno, prolaze svi koji žele
– PLIVANJE na 1 način plivanja za kupanje 99%, na 2 načina plivanje za kupanje – predviđeno leđa ili prsa sa rotacijom – iskustvo nam govori da 75% polaznika u 6 sati savlada oba načina u kvaliteti plivanja za kupanje minimalno 25 m u daljinu

– Nakon 6 sati većina polaznika učenja plivanja pliva neki oblik plivanja za kupanje. Za one koji nastavljaju sa učenjem radimo na temeljima plivačkih tehnikama LEĐNO, PRSNO, KRAUL, LEPTIR i RONJENJE na daljinu bez rekvizita.

– PROCES DONOŠENJE ODLUKE – POČETNIK, NAPREDNI

– Ako ste pročitali tekst iznad, pretpostavljam da razumijete da se ništa sa vašim plivanjem neće dogoditi dok ne poduzmete prvi korak. Kao u svemu tako i u plivanju mislite da je dovoljno guglati, uzeti mobitel i nazvati, dogovoriti termin i vaše ne plivanje odlazi u povijest.
– Ovaj posao podučavanja plivanja početnika i naprednih radim od 2007. u kontekstu jednosatnih i višesatnih/jednodnevnih i višednevnih radionica plivanja sa procjenom garancije uspjeha za svakog sudionika. Nisam još sreo kolege na bazenima kojim sam radio da nude isto ili slično. Tehnologija je još uvijek ista kao i kad sam položio kolegij plivanja na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
– Danas niti u Svijetu nema procjena i garancije uspjeha svakog polaznika sukladno dobi i mogućnostima.
Smatramo da je to u 21. stoljeću neprihvatljivo. Kod nas je dovoljno napraviti inicijalni trening gdje možemo relativno točno predvidjeti – planirati koliko je kojoj osobi potrebno sati, dolazaka do željene razine kvalitete plivanja te koliko će vas ta razina sigurnosti/kvalitete plivanja koštati. Čak ako i mislite da za Vas nema pomoći priuštite si barem jedan sat sa trenerom nećete ostati ne plivač cijeli život, dalje možete uvijek uzeti dodatan broj sati po potrebi. Učenje plivanja je “piramidalnog” tipa; što znači ako preskačete temelje/redosljed/proceduru učenja vaše plivanje nikad neće biti kvalitetno! Ako ste napravili jedan trening danas i dođete za godinu dana možemo odmah vidjeti razinu do koje ste došli i nastaviti dalje sa učenjem i napredovanjem.
– Procjene radimo i za sve dječje dobi, savjete roditeljima, kategorije osoba sa posebnim potrebama, invaliditetom kao i sve razine naprednog i natjecateljskog plivanja na zahtjev. Načelno talenti ne postoje, talenti se stvaraju ako počnemo sa radom u vrlo ranoj fazi našeg života u području koje želimo razvijati – tako je i sa plivanjem. Ako radimo sa bebama prije godine dana starosti i kasnije; bebe će biti motorički spretnije, okretnije, stabilnije od beba iste dobi sa kojima se nije radilo, a roditelji mogu na svojoj bebama uočiti razliku već u prvim satima rada. Za to je dovoljno nekoliko sati u dogovoru sa trenerom. Beba koja je prošla tih nekoliko sati, u dobi od 3 godine ne će za samostalno plivanje trebati 20-tak sati rada, već će biti dovoljno manje.
– Isto tako godine starosti nisu važne, ako želite početi sa plivanjem u bilo kojoj dobi. Svi koji misle drugačije pozivamo neka odaberu primjere – pozovu novinare i neka snimaju određenu kategoriju njihovog odabira. Bilo bi još bolje da sami budu taj primjer koji ćemo snimati, jer ćemo dokazati da pojedinci bespotrebno opterećuju javnost sa svojim širenjem nepovjerenja.
– Nažalost javnost je kontaminirana sa “stručnjacima” koji opterećuju javnost širenjem neistina i negativnosti. Ukoliko ne preuzmete odgovornost na svoje plivanje, ne pozovete u pomoć i dalje ćete sa sjetom gledati prema vodi i diviti se kako nekima plivanje stvarno ide bolje nego Vama, u mislima kako za vas nema pomoći – SRETNO!.

PRAVILNO PLIVANJE POČETNICI, NAPREDNI

– Kad pomislimo na pravilno plivanje većina osoba koja ne trenira plivanje pomisli kako svi oni koji treniraju plivanje plivaju pravilno i poznaju plivačke tehnike. Zašto je to tako? To je zbog toga što je poznavanje pravilnog plivanja velika nepoznanica i u društvu onih koji se plivanjem bave. Kako? Literatura koja se bavi ovim problemom uglavnom je prepisivana i citirana od autora koju se bave raznim pretpostavkama, a u nedostatku objašnjenja citiraju druge koji su do svojih teorija došli citirajući druge. Znanost ne priznaje pretpostavke i prazne ne provjerene citate. Ovdje ćemo Vam pokušati objasniti u najkraćem kako što prije pravilno zaplivati i procedurom, redosljedom nadograđivati svoje plivanje. Ako ste gledali na internetu ponudu video zapisa tehnike plivanja se prikazuju od strane vrhunskih plivača instruktora čiji nivo početnici ne mogu razumjeti, zato od tih videa nemaju koristi. Plivanje morate razumjeti već od početka učenja plivanja, ne “prepisivati plivanje” od boljih od sebe, taj “korak” je za Vas prevelik. Potrebno je slijediti protokol uz učitelja koji ga dobro razumije, tada učenje postaje linearno. Ovdje nudimo protokol kojim mi učimo najprije početnike, zatim i napredne usklađujemo sa svime onime što su godinama trenirajući preskočili. Zbog toga nisu zadovoljni željenim tempom napredovanja i nemaju potrebne norme sukladno provedenom vremenu u treningu. Plivanje ne trpi preskakanje procedure. Da bi nadogradili slijedeći korak, uvijek trebate minimalno tehnički poznavati prethodni korak. kad plivamo geometrijski, biomehanički pravilno; plivamo brzo. Ako ne poznajemo/poštujemo hidrodinamiku nikad nećemo dosegnuti željene brzine, iako treniramo svaki dan bez nadzora.

– TEORIJA: Najprije gruba struktura/procedura sa aspekta FIZIKE, HIDRODINAMIKE i BIOMEHANIKE, zatim zahtjeva pojedinih plivačkih tehnika.

1. korak PLUTANJE – disanje
2. korak RONJENJE – početnici
3. korak RAVNOTEŽE – disanje
4. korak KLIZANJA
5. korak ZAVESLAJI – disanje
6. PLIVAČKE TEHNIKE – pravilno plivanje,

– Nažalost niti jednu od navedenih razina/procedura ne možete brzo i kvalitetno proći sami. Zašto!? Zato što memoriranje krivih pokreta nikad neće dovesti do kvalitetne tehnike i brzog plivanja, za one koji ga u konačnici i žele.

Josip Šimunović

Osobni trener Josip Šimunović: 091 766 91 66 / 099 596 61 69